Agilnost je vojnička disciplina

Agilnost je vojnička disciplina

Savremeno poslovanje zahteva nove pristupe, načine vođenja i upravljanja. Ishod toga je agilna i fleksibilna organizacija naspram sporih procesa i stagnirajućih inovacija. Ali da li je agilna transformacija stvarna potreba ili iznuđeno rešenje savremenog poslovanja, pitanje je na koje je odgovor članovima Srpske asocijacije menadžera dao Nikola Perić, menadžer portfolia projekata u kompaniji Mozzart.

 

Tokom radnog doručka, prisutnim menadžerima Nikola je razrešio brojne nedoumice koje se nameću kada je tema agilnosti u pitanju. Kroz jasno definisane postupke objašnjeno je u kojoj meri je moguće koncept agilnog rada preneti iz IT okruženja na druge delove organizacije.

„Organizacije koje su već uvele agilnu transformaciju potvrđuju da ona može da se sprovodi u svim delovima organizacije, ali da sa starim načinima rada nije moguće postići nove očekivane rezultate. U principu, agilnost je moguće uvesti u svaku organizaciju, mada ne uvek u istoj meri i na identičan način, jer sam uspeh zavisi od rezultata koji se žele postići jer je svaka organizacija jedinstvena na svoj način“, istakao je Perić tokom predavanja i dodao da je agilnost vojnička disciplina u kojoj su svi koraci jasno definisani i propisani.

 

Istakao je i da metodologiju ne treba koristiti metodologije radi, već radi uspešne realizacije cilja. Preduslov uspešne agilne transformacije je podizanje svesti o agilnosti i promena mentaliteta menadžmenta i zaposlenih, odnosno svih ljudi koji čine organizaciju. Sa radnog doručka članovi SAM-a izašli su zadovoljni jer su uspeli u zanimljivoj interakciji sa predavačem da dobiju odgovor na neka od ključnih pitanja, odnosno saznali su koja je svrha agilne transformacije, kada, ali i kako treba postati agilan.