Praksa

Investicijom u znanje gradimo ljude, a deljenjem znanja pravimo korak ka postizanju velikih uspeha. Izuzetno vrednujemo i podstičemo prenos znanja, kako među zaposlenima unutar kompanije, tako i među budućim kolegama koji prave prve poslovne i karijerne korake. Pružamo mogućnost studentima i mladim talentima za realizaciju stručne prakse u skladu sa potrebama biznisa, a neki od praktikanata na obostrano zadovoljstvo postaju i članovi našeg tima.