Nagradno takmičenje "Struju štedi da humanost više vredi"

Na osnovu člana 7. statuta „MOZZART FONDACIJE“ Beograd, Takovska 49b, (dalje u tekstu: fondacija), koji je donet dana 13.01.2023, uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike, Upravitelj fondacije, donosi dana 29.03.2024.g,

 

Pravila takmičenja

„Struju štedi, da humanost više vredi“

 

Član 1.

U skladu sa ciljevima i statutom fondacije, kojim je između ostalog predviđeno da fondacija pruža podršku projektima zaštite životne sredine, MOZZART FONDACIJA organizuje takmičenje pod nazivom „Struju štedi, da humanost više vredi “.

 

Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se nagradnom igrom u robi i uslugama u smislu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ broj 18/2020), s obzirom nisu ispunjeni uslovi iz člana 16. tog zakona. 

 

Član 2.

Takmičenje se održava u periodu od 1. aprila do 30. aprila 2024. Aprilski računi za struju mogu se slati do 5. juna 2024. godine.

 

Član 3.

U takmičenju mogu da učestvuju svi punoletni građani Republike Srbije, koji su uspeli da uštede na potrošnji električne energije na aprilskom računu za 2024. u odnosu na aprilski račun iz 2023. godine, bez obzira na procenat uštede. 

 

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, uslovi za učešće u takmičenju su:

 

-     Učesnik mora biti nosilac računa za električnu energiju u aprilu mesecu 2024. godine (dalje u tekstu: račun)

-     Račun mora biti spakovan u koverat sa naznakom „za Nagradno takmičenje "Struju štedi, da humanost više vredi" i poslat poštom na adresu:

MOZZART FONDACIJA, Ul.Takovska 49b, 11000 Beograd

-     U takmičenju učestvuju samo lica čiji je račun pristigao na adresu iz prethodne alineje najkasnije do 05. juna 2024.g.

 

Član 4.

Pobednici u takmičenju su 10 učesnika, čiji račun bude izvučen metodom slučajnosti.

 

Izvlačenje računa će biti javno u periodu između 5. i 15. juna 2024. i prenosiće se na društvenim mrežama Mozzart fondacije.

 

Nagrade u takmičenju su sledeće:

 

1.   Glavna nagrada vozilo FIAT 500 hibrid

2.   Zamena stolarije u dinarskoj protivvrednosti do 6000 evra

3.   tri električna trotineta

4.   pet prečišćivača vazduha.

 

Uručenje nagrada će se obaviti u MOZZART FONDACIJI.

 

Član 5.

Ova pravila takmičenja se objavljuju na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike, kao i na sajtu mozzart.org u odeljku Fondacija MOZZART, te stupaju na snagu danom objavljivanja.

 

Fondacija zadržava pravo da u svakom trenutku prekine takmičenje uz obavezu objavljivanja kao u prethodnom stavu.