Наградно такмичење "Струју штеди да хуманост више вреди"

На основу члана 7. статута „MOZZART ФОНДАЦИЈЕ“ Београд, Таковска 49б, (даље у тексту: фондација), који је донет дана 13. јануара 2023, уз подршку Министарства рударства и енергетике, Управитељ фондације, доноси 29. марта 2023. године,

 

ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА

„Струју штеди, да хуманост вишQе вреди“

 

Члан 1.

У складу са циљевима и статутом фондације, којим је између осталог предвиђено да фондација пружа подршку пројектима заштите животне средине, MOZZART ФОНДАЦИЈА организује такмичење под називом „Струју штеди, да хуманост више вреди “.

 

Такмичење које је предмет ових Правила не сматра се наградном игром у роби и услугама у смислу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“ број 18/20), с обзиром нису испуњени услови из члана 16. тог закона. 

 

Члан 2.

Такмичење се одржава у периоду од 1. априла до 30. априла. Априлски рачуни за струју могу се слати до 5. јуна 2023. године.

 

Члан 3.

У такмичењу могу да учествују сви пунолетни грађани Републике Србије, који су успели да уштеде на потрошњи електричне енергије 10% или више на априлском рачуну за 2023. у односу на априлски рачун из 2022. године.    

 

Поред услова из става 1. овог члана, услови за учешће у такмичењу су:

 

  • Учесник мора бити купац електричне енергије на чије име је издат рачун за утрошену електричну енергију у априлу 2023. године (даље у тексту: рачун)
  • Рачун мора бити спакован у коверат са назнаком „за Наградно такмичење "Струју штеди, да хуманост више вреди" и послат поштом на адресу:

MOZZART ФОНДАЦИЈА, Ул.Таковска 49б, 11000 Београд

  • У такмичењу учествују само лица чији је рачун пристигао на адресу из претходне алинеје најкасније до 5. јуна 2023. године.

 

Члан 4.

Победници у такмичењу су 22 учесника, чији рачун буде извучен методом случајности.

 

Извлачење рачуна ће бити јавно у периоду између 5. и 10. јуна 2023. и преносиће се на друштвеним мрежама Mozzart фондације.

 

Награде у такмичењу су следеће:

 

Фијат 500 хибрид

Замена столарије

5 x бицикл

Штедљиви кућни апарати

Ваучери за куповину спортске опреме.

 

Уручење награда ће се обавити у MOZZART ФОНДАЦИЈИ.

 

Члан 5.

Ова правила такмичења се објављују на сајту Министарства рударства и енергетике, као и на сајту mozzart.org у одељку Фондација Моззарт, те ступају на снагу даном објављивања.

 

Фондација задржава право да у сваком тренутку прекине такмичење уз обавезу објављивања као у претходном ставу.

 

MOZZART фондацијa