Менаџмент

Слободан Продановић

Слободан Продановић

Директор друштва

Дејан Ћировић

Дејан Ћировић

Директор дирекције Мрежа

Горан Вучетић

Горан Вучетић

Директор дирекције Пословни процеси

Милан Димитрић

Милан Димитрић

Директор дирекције ИТ

Марија Божовић

Марија Божовић

Директор сектора ХР

Владимир Станојевић

Владимир Станојевић

Директор сектора Стратешки развој

Дејан Косановић

Дејан Косановић

Директор сектора Маркетинг

Јелена Марковић

Јелена Марковић

Директор дирекције Корпоративни послови

Ђорђе Крстић

Ђорђе Крстић

Директор сектора Управљање пројектима

Немања Савковић

Немања Савковић

Директор дирекције за развој интернет пословања и услуга

Валентина Златановић

Валентина Златановић

Директор дирекције администрације

Александар Илић

Александар Илић

Шеф кабинета председника