Развој каријере

Поред познавања стратешких циљева компаније, развојних области, интересовања и мотивације запослених, императив у развоју запослених јесте дубље познавање пословног контекста у оквиру којег развој треба да се деси. Систематично бављење развојем људи подразумева познавање описа посла, процеса којима запослени управљају, микро окружења у којем раде, као и услуга које пружају интерним и/или екстерним клијентима. 

Развијамо „развој“

Људи се не мењају, они се развијају. Наша водиља у послу је да развој људи иде у два паралелна правца, а то су развој у правцу компетенција и струке као један и познавање бизниса као други. У пракси то значи да се константно упознајемо са актуелним пословним иницијативама, новим производима, актуелним пројектима, процесима у којима очекујемо промену као крајњи ефекат развоја. Познавање бизниса и улога запослених нам даје потребну ширу перспективу на основу које препознајемо увезаност процеса и интерну базу знања која је извор драгоцених развојих прилика.

 

У развој каријере наших запослених улажемо кроз следеће активности:

ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ     

У природи човека јесте да расте и развија се. Када је тај развој увезан са потребама појединца и професионалним циљевима, задовољнији смо, компетентнији и мотивисанији да постижемо врхунске пословне резултате. У компанији су омогућени различити модалитети развоја међу којима су интерне и екстерне обуке, стандардизован програм обуке оператера за уплатна места, менторске обуке. Развијен систем интерног преноса знања је корак више ка развоју културе учења и ка припреми колега за рад на другим тржиштима.

ОБУКЕ У ДОМЕНУ СТРУЧНИХ УСАВРШАВАЊА

Кроз праћење актуелних трендова на тржишту и потреба бизниса, омогућавамо запосленима усавршавања из стручног домена посла, што подразумева плаћено присуство запослених конференцијама, тренинзима, семинарима и разним едукативним скуповима.

ИНДИВИДУАЛНИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ               

Подстичемо индивидуални развој кроз овладавање специфичним знањима и вештинама којима потпомажемо напредовање. Развили смо модел креирања и примене индивидуалних развојних планова како бисмо подржали структурисан развој појединаца уз активну подршку руководилаца.

КАРИЈЕРНИ ПУТЕВИ

Креирамо путеве развоја каријере за све већи број радних места. Кроз  конкретне смернице и критеријуме се јасно дефинише даљи пут напретка запосленог, као и стицање права на специфичне бенефите.