Бенефити

 • Тридесетосмочасовна радна недеља 
 • Изазовни пројекти
 • Флексибилно радно време 
 • Могућност рада од куће 
 • Додатни дани годишњег одмора у зависности од сениоритета 
 • Плаћене обуке и стручна усавршавања 
 • Пакет додатног здравственог осигурања у зависности од сениоритета 
 • Бесплатан приступ онлине библиотеци и стручној литератури 
 • Различите спортско-рекреативне активности за запослене
 • Службена опрема (мобилни телефони, лаптопови, рачунари) 
 • Компанијске прославе 
 • Компанијски и секторски Team building програми 
 • Новогодишњи поклони за децу запослених 
 • Поклони за децу запослених која полазе у први разред основне школе 
 • Напредовање у складу са исказаним способностима и афинитетима 
 • Активно учешће у друштвено одговорним акцијама компаније