ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ПОСАО

1. Увод

Ова Политика приватности има за циљ да објасни како и зашто МОЗЗАРТ ДОО БЕОГРАД (у даљем тексту “Друштво”) у својству руковаоца обрађује ваше податке о личности и мере које предузима да Ваши подаци буду сигурни и заштићени. Обрада података о личности врши се у складу са Законом о заштити података о личности. Молимо, прочитајте ову Политику како бисте разумели како се односимо према Вашим личним подацима.

Ова Политика приватности описује начине на које Друштво користи личне податке. Давањем својих личних података и прихватањем Политике приватности потврђујете да сте сагласни да се ваши подаци користе на начин описан у овој Политици. Уколико се Политика приватности промени, измењени текст Политике ћемо објавити на овој страници.

2. Сврха обраде и правни основ

Достављени подаци о личности ће се користити искључиво ради анализе пријављених кандидата у сврхе евентуалног запослења, односно радног ангажовања. 

Ваши лични подаци су нам потребни да бисмо остварили контакт са Вама и спровели поступак селекције за одређену позицију. Правни основ обраде је Ваш пристанак.

Поједини подаци су обавезни у случају закључења уговора о раду.

3. Руковалац:

Mozzart d.o.o. Beograd

Ул. Зрењанински пут бр. 84ц, Београд

МБ: 20655364

Емаил: help@mozzartbet.com

Број телефона: 0800 005 000, +381 11 785 83 67

Вибер: +381 62 205 372

4. Обрада података о личности

Подаци из Ваше пријаве за конкурс се обрађују искључиво ради избора и запошљавања кандидата. 

За посао можете конкурисати и попуњавањем формулара на Моззарт Биз сајту. Уколико конкуришете за посао на овај начин, у онлине формулар уносите следеће податке:

 • Основни подаци (име, презиме, број фиксног и мобилног телефона, е-маил адреса, фотографија), 
 • Подаци о адреси (град), 
 • Подаци о образовању (стручна спрема, назив образовне институције у којој је стечена највиша квалификација, смер и место школе), 
 • Подаци о радном искуству (почетак и крај, назив фирме и позиције, опис послова и одговорности), радна биографија (CV),

Подаци о личности из попуњеног формулара обрађују се на основу Вашег пристанка и искључиво у сврхе избора и запошљавања кандидата.

Како бисмо на најбољи начин организовали процес селекције и регрутације кандидата, користимо интернет апликацију коју нам обезбеђује друштво Омега Бусинесс Девелпомент д.о.о. Београд (у даљем тексту: “Омега”). Омега ће складиштити ваше податке, услед чега ће се они чувати на серверу који се налази у Немачкој, уз обезбеђење примереног нивоа заштите података о личности. Такође, за поједине позиције онлине тестирање кандидата ће се обављати путем Тестдоме платформе, током чијег коришћења можете бити фотографисани. Фотографије се користе за потребе тестирања, чувају се на серверу обрађивача и бришу након 60 дана. Омега и Тестдоме могу у посебним случајевима имати приступ вашим подацима. У складу са Законом о заштити података о личности, Моззарт као руковалац је са наведеним обрађивачима закључио уговоре о обради података о личности. 

Увек настојимо да осигурамо да се са вашим подацима о личности поступа у складу са овом Политиком и да обрађивачи и примаоци података поседују исте или приближне организационе, техничке и кадровске мере као и ми, како би се обезбедило да се са подацима о личности поступа у складу са одредбама Закона о заштити података о личности и да се обезбеђује заштита права лица на које се подаци односе, укључујући и настојање да ваше личне информације буду безбедне и да се користе само у складу са нашим упутствима и у договорену сврху(е).

5. Заштита података о личности

Подаци који се односе на кандидата на одговарајући начин су заштићени од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена и приступа. Друштво, као руковалац и обрађивач, предузима строге безбедносне процедуре, неопходне организационе, техничке и кадровске мере заштите података о личности, у складу са утврђеним стандардима и поступцима који су потребни да би се подаци заштитили од губитка, уништења, неовлашћеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе. Подаци се чувају и у компјутерској бази података којој могу приступити само запослени који имају одговарајућу приступну шифру и који су овлашћени да обрађују податке о личности кандидата.

6. Рок чувања Ваших података о личности

Уколико успешно прођете процес селекције и постанете наш запослени, Ваши подаци о личности обрађиваће се у складу са евиденцијама у области рада. Уколико не прођете процес селекције, Ваши подаци о личности се чувају три године.

7. Права кандидата:

У складу са Законом о заштити података о личности, можете остварити следећа права:

 • Приступ подацима о личности

Лице на које се подаци односе (у даљем тексту: Лице или Кандидат) има право да од Руковаоца захтева информацију о томе да ли обрађује његове податке о личности, приступ тим информацијама, као и информације: 

 • сврси обраде; 
 • врстама података о личности који се обрађују; 
 • примаоцима/врстама прималаца којима су подаци о личности откривени или ће им бити откривени, а посебно примаоцима у другим државама или међународним организацијама; 
 • предвиђеном року чувања података; 
 • постојању права да од Руковаоца захтева исправку или брисање његових података о личности, право на ограничење обраде и право на приговор на обраду; 
 • праву да се поднесе притужба Поверенику; 
 • постојању аутоматизованог доношења одлуке, укључујући и профилисање; 
 • мерама заштите при преносу у другу државу или међународну организацију; 
 • праву на копију података о личности које Руковалац обрађује.

Исправка и допуна података о личности
Лице има право да се његови нетачни подаци о личности без непотребног одлагања исправе, односно да допуни своје непотпуне податке о личности.

Брисање података о личности
Лице има право на брисање података ако:  

 • подаци о личности су незаконито обрађивани; 
 • подаци о личности морају бити избрисани у циљу извршавања законских обавеза Руковаоца;
 • подаци више нису неопходни за остваривање сврхе због које су прикупљени; 
 • лице је опозвало пристанак на основу ког се обрада вршила, а нема другог правног основа за обраду. 

Ограничење обраде података о личности 
Лице има право на ограничење обраде његових података о личности уколико:

 • лице оспорава тачност података у року који омогућава Руковаоцу проверу тачности, 
 • обрада је незаконита, а лице се противи брисању података о личности и уместо брисања захтева ограничење употребе података, 
 • Руковаоцу више нису потребни подаци о личности за остваривање сврхе обраде, али их је лице затражило у циљу подношења, остваривања или одбране правног захтева.  

Кандидат може повући пристанак у сваком тренутку, што ни на који начин не утиче на допуштеност обраде података о личности пре опозива.

8. Питања у вези са подацима о личности

За сва питања у вези са заштитом и обрадом података о личности можете се обратити нашем Службенику за заштиту података о личности на е-маил zaštita.podatakamozzartbet.com или поштом на адресу ул. Таковска бр. 49б, Београд. Службеник за заштиту података о личности задужен је за надзор законитости обраде података о личности, бригу о заштити права и слобода корисника (и осталих лица чије податке обрађује) и саветовање одговорних лица о најбољим праксама у области заштите података о личности.

Сваки примљени захтев биће решен што је могуће пре, а најкасније у року од 30 дана од пријема. Приликом контакта и постављања наведених захтева уложићемо разумне напоре да утврдимо Ваш идентитет и спречимо неовлашћену обраду података о личности.

Уколико сматрате да су Ваши подаци незаконито обрађивани, можете поднети притужбу Поверенику за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности. 

Ова верзија Политике приватности је последњи пут ажурирана дана 20.12.2021. године.

 

Mozzart d.o.o. Beograd