Искључење одговорности

Моцарт настоји да редовно ажурира информације на својим веб-сајтовима. Упркос томе, могуће је да су се подаци у међувремену променили. Стога Моцарт не може преузети одговорност или гаранцију, експлицитну или имплицитну, за актуелност, тачност и потпуност информација са овог веб-сајта, јер су оне само информативног карактера и не сматра се одговорним за евентуалне последице које могу наступити на основу другачијег тумачења материјала на нашој Интернет страници. Исто важи и за све друге веб-сајтове, на које се упућује помоћу хиперлинка. Успостављање веза са таквим веб-сајтовима врши се на сопствени ризик. Моцарт није одговоран за садржај тих веб-сајтова.

Искључена је било каква одговорност Моцарт-а (укључујући и непажњу) за штете или последичне штете које настану позивањем на садржај сајта или његово коришћење (односно због немогућности позивања или коришћења). Ово се поготово, али не искључиво, односи на следећа искључења одговорности:

  1. за сваки губитак било које врсте, директан или индиректан, који је проузрокован и/или произилази из коришћења веб-сајта или неког другог веб-сајта повезаног са овим веб-сајтом;
  2. за  губитак хардвера и софтвера, вируса и других проблема и/или губитак времена због коришћења овог веб-сајта.
  3. за губитак који је проузрокован нетачним, непотпуним или застарелим информацијама на веб-сајту.

Све информације доступне веб-сајтовима Моцарт-а искључиво су информативног карактера, не смеју се користити нити дистрибуирати трећим лицима у комерцијалне сврхе. 

Моцарт задржава искључиво право да измени или уклони садржај у било ком тренутку без обавезе давања обавештења. Моцарт се неће сматрати одговорним за било какве последице тих измена.