ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

1. Увод

Ова Политика приватности има за циљ да објасни како и зашто MOZZART DOO BEOGRAD (у даљем тексту “Друштво”) у својству руковаоца обрађује ваше податке о личности и мере које предузима да Ваши подаци буду сигурни и заштићени. Обрада података о личности врши се у складу са Законом о заштити података о личности. Молимо, прочитајте ову Политику како бисте разумели како се односимо према Вашим личним подацима.

Ова Политика приватности описује начине на које Друштво користи личне податке. Давањем својих личних података и прихватањем Политике приватности потврђујете да сте сагласни да се ваши подаци користе на начин описан у овој Политици. Уколико се Политика приватности промени, измењени текст Политике ћемо објавити на овој страници.

2. Руковалац

MOZZART DOO BEOGRAD

Зрењанински пут бр. 84ц, Београд

МБ: 20655364

Емаил: helpmozzartbet.com

Бројеви телефона: 0800 005 000, +381 11 785 83 67

Вибер: +381 62 205 372

3. Када прикупљамо ваше податке

Ваше податке прикупљамо приликом:

3.1. Коришћења интернет странице

Друштво прикупља податке од посетилаца интернет странице http://rs.mozzart.org на основу нашег легитимног интереса ради бољег разумевања потреба корисника. У наведене сврхе прикупљају се следећи подаци:

 • време и датум посете страници,
 • странице које посетилац прегледа,
 • тип и верзија интернет претраживача,
 • ИП адреса рачунара посетиоца.

Користимо колачиће (coookies) како бисмо вам пружили услугу са потпуним функционалностима и што квалитетнијим садржајем. Колачићи (coookies) су мале текстуалне датотеке пренете на рачунар посетиоца у сврху праћења коришћења одређених страница. Уколико је на рачунару корисника угашено примање колачића, корисник и даље може да користи странице, али ће функционалност услуге бити делимично ограничена. За више информација, погледајте Политику колачића.

3.2. Конкурисања за посао

Уколико конкуришете за посао путем Mozzart Biz сајта, у онлине формулар уносите следеће податке:

 • Основне податке (име, презиме, број фиксног и мобилног телефона, е-маил адреса, фотографија), 
 • Податке о адреси (град), 
 • Податке о образовању (стручна спрема, назив образовне институције у којој је стечена највиша квалификација, смер и место школе), 
 • Податке о радном искуству (почетак и крај, назив фирме и позиције, опис послова и одговорности), радна биографија (CV)

Подаци о личности из попуњеног формулара обрађују се на основу Вашег пристанка и искључиво ради избора и запошљавања кандидата. Ваши подаци су нам неопходни да бисмо остваримо контакт са Вама и спровели поступак селекције за одређену позицију. За више информација о томе на који начин обрађујемо податке о личности кандидата за посао, погледајте нашу Политику приватности за кандидате.

3.3. Комуникације 

Друштво корисницима пружа корисничку подршку путем телефона и емаил-а. Уколико нам се обратите на контакт телефон које се налази на Mozzart Biz сајту, телефонски разговор се неће снимати.

4. Примаоци података о личности:

Друштво личне податке корисника прослеђује другим примаоцима искључиво на основу законске обавезе и поштовања регулаторних захтева, односно оправданог захтева овлашћеног јавног тела или у случају постављања, остварења или одбране правних захтева. По потреби, лични подаци се прослеђују поузданим пословним партнерима (обрађивачима) ради омогућавања одржавања информационог система, система плаћања, решавања корисничких захтева или сличних пословних потреба уз обавезне мере заштите које се уређују и дефинишу посебним уговорима.

Ваши подаци о личности могу бити откривени: Провајдерима услуга, обрађивачима, пословним партнерима, кредитним агенцијама, банкама, адвокатима, саветницима, установама које се баве спречавањем прања новца, судовима, регулаторним телима, установама за заштиту малолетника, установама за болести зависности, полицији, асоцијацијама у области спорта и маркетиншким агенцијама.

5. Где чувамо васе податке о личности

Ваши подаци о личности чувају се на серверима који се налазе на територији Европе. Уколико податке које сакупимо од вас пренесемо неком примаоцу (као што је наведено у поглављу 4), ти примаоци података ће складиштити ваше податке. Трудимо се да осигурамо да се са вашим подацима о личности поступа у складу са овом Политиком и да примаоци података поседују исте или приближне организационе, техничке и кадровске мере као ми. Неки од прималаца података са којима делимо Ваше податке о личности могу имати сервере који се налазе ван територија које према прописима Републике Србије обезбеђују примерени ниво заштите, у ком случају ћемо обезбедити одговарајуће мере заштите. 

6. Рок чувања података

Пристанак на обраду Ваших података о личности можете у сваком тренутку повући, што доводи до престанка даље обраде ваших података и њиховог брисања. Уколико Ваше податке обрађујемо на основу легитимног интереса, обрађиваћемо их све док не уложите приговор на обраду.

Подаци о личности кандидата који успешно прођу процес селекције и постану наши запослени обрађиваће се у складу са евиденцијама у области рада. Уколико кандидат не прође процес селекције, његови подаци о личности се чувају три године.

7. Права корисника

У зависности од врсте и правног основа обраде, можете остварити следећа права у вези са обрадом података о личности:

 • Приступ подацима о личности
 • Исправку података о личности
 • Брисање података о личности
 • Преносивост података о личности
 • Ограничење обраде података о личности и
 • Право на приговор

8. Сигурност података о личности

Друштво предузима неопходне строге безбедносне процедуре, организационе, техничке и кадровске мере заштите података о личности, у складу са утврђеним стандардима и поступцима који су потребни да би се подаци заштитили од губитка, уништења, неовлашћеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе. 

Исти ниво одговорности и сигурности захтевамо и од наших уговорних партнера (обрађивача).

9. Жалбе

За сва питања у вези са заштитом и обрадом података о личности можете се обратити нашем Службенику за заштиту података о личности на е-маил zaštita.podatakamozzartbet.com или поштом на адресу ул. Таковска бр. 49б, Београд. Службеник за заштиту података о личности задужен је за наџор законитости обраде података о личности, бригу о заштити права и слобода корисника (и осталих лица чије податке обрађује) и саветовање одговорних лица о најбољим праксама у области заштите података о личности. Сваки примљени захтев биће решен што је могуће пре, а најкасније у року од 30 дана од пријема. Приликом контакта и постављања наведених захтева уложићемо разумне напоре да утврдимо Ваш идентитет и спречимо неовлашћену обраду података о личности.

Уколико сматрате да су Ваши подаци незаконито обрађивани, можете поднети притужбу Поверенику за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности. Ова верзија Политике приватности је последњи пут ажурирана дана 20.12.2021. године.

Mozzart d.o.o. Beograd