Аутомати

Казино Менаџмент Систем је напредан софтверски систем који омогућава администрацију, извештавање и контролу свих кључних сегмената везаних за апарате, а који су неопходни за несметано пословање једног слот клуба-казина или територијално разуђеног система, какав је Моцарт. Имплементацијом више одвојених система у једну целину добија се једноставан, прилагодљив управљачки систем који кориснику пружа комплетан увид и све неопходне управљачке полуге од администрације, преко финансија, до статистике и контроле. На овај начин корисник је у стању да доноси праве одлуке у разумном року и прати њихове ефекте и резултате.

Апарати

Тренутно послујемо са преко 3.000 играчких места апарата (3.838) на 450 локација Србије

И понуди имамо апарате најновије генерације најпознатијих светских произвођача - Новоматик, ИГТ, ЕГТ, Меркур, Конами. Имамо Каззино локација са одличним ентеријером, услугом и портфолиом игара који ће испунити очекивања и најзахтевнијих играча. Јединствен ЈП систем са три локална и два глобална ЈП са износима који ће задовољити све играче.