ИСО сертификати

ISO/IEC 27001:2013 Систем управљања безбедношћу информација

За следеће активности: Приређивање игара на срећу, у складу са Изјавом о примењивости од 16.септембра 2022. године.

ИСО9001:2015