Франшизе

Компанија Моцарт тренутно своје франшизе има у Кенији, Румунији и Хрватској. Највећи број франшиза имамо у Хрватској 367, затим Румунији 54, док их у Кенији имамо 40.