Најбоља пракса у индустрији

Правни послови и усаглашеност пословања

Развијамо систем за усаглашеност пословања и интерних аката са законским оквирима. Ова пословна јединица је посвећена и очувању приватности података о личности, како бисмо осигурали да се пословање води у складу са правном регулативом из ове области. Радом ове пословне јединице обезбеђујемо да се са личним подацима свих наших корисника и запослених рукује у складу са релевантним законом.

Плаћање (Фрауд, Риск, АМЛ)

Сигурност нам је на првом месту. Део тима у оквиру ове пословне јединице је одговоран за надгледање свих трансакција у оквиру компаније и обезбеђује легитимитет трансакција. Циљ је повећање безбедности система, односно превенција превара, како екстерних, тако и интерних. Наш тим за спречавање прања новца штити компанију од потенцијалних сумњивих трансакција илегалних новчаних средстава. Бавимо се процесом идентификовања, процене и контроле свих потенцијалних ризика који могу да утичу на пословање компаније.

Информациона безбедност

Тим за информациону сигурност је одговоран за креирање, спровођење и одржавање политика и процедура информационе сигурности у складу са најбољим праксама у индустрији.

Маркетинг

Потребе наших корисника су нам најважније, па маркетинг тим креира кампање у складу са њима. Комуникација са корисницима се води путем свих маркетиншких канала и континуирано усклађујемо стратегију нашег потенцијала са потребама тржишта.