Najbolja praksa u industriji

Pravni poslovi i usaglašenost poslovanja 

Razvijamo sistem za usaglašenost poslovanja i internih akata sa zakonskim okvirima. Ova poslovna jedinica je posvećena i očuvanju privatnosti podataka o ličnosti, kako bismo osigurali da se poslovanje vodi u skladu sa pravnom regulativom iz ove oblasti. Radom ove poslovne jedinice obezbeđujemo da se sa ličnim podacima svih naših korisnika i zaposlenih rukuje u skladu sa relevantnim zakonom. 

Plaćanje (Fraud, Risk, AML)

Sigurnost nam je na prvom mestu. Deo tima u okviru ove poslovne jedinice je odgovoran za nadgledanje svih transakcija u okviru kompanije i obezbeđuje legitimitet transakcija. Cilj je povećanje bezbednosti sistema, odnosno prevencija prevara, kako eksternih, tako i internih. Naš tim za sprečavanje pranja novca štiti kompaniju od potencijalnih sumnjivih transakcija ilegalnih novčanih sredstava. Bavimo se procesom identifikovanja, procene i kontrole svih potencijalnih rizika koji mogu da utiču na poslovanje kompanije. 

Informaciona bezbednost 

Tim za informacionu sigurnost je odgovoran za kreiranje, sprovođenje i održavanje politika i procedura informacione sigurnosti u skladu sa najboljim praksama u industriji. 

Marketing 

Potrebe naših korisnika su nam najvažnije, pa marketing tim kreira kampanje u skladu sa njima. Komunikacija sa korisnicima se vodi putem svih marketinških kanala i kontinuirano usklađujemo strategiju našeg potencijala sa potrebama tržišta.