Razvoj karijere

Pored poznavanja strateških ciljeva kompanije, razvojnih oblasti, interesovanja i motivacije zaposlenih, imperativ u razvoju zaposlenih jeste dublje poznavanje poslovnog konteksta u okviru kojeg razvoj treba da se desi. Sistematično bavljenje razvojem ljudi podrazumeva poznavanje opisa posla, procesa kojima zaposleni upravljaju, mikro okruženja u kojem rade, kao i usluga koje pružaju internim i/ili eksternim klijentima.

Razvijamo „razvoj“

Ljudi se ne menjaju, oni se razvijaju. Naša vodilja u poslu je da razvoj ljudi ide u dva paralelna pravca, a to su razvoj u pravcu kompetencija i struke kao jedan i poznavanje biznisa kao drugi. U praksi to znači da se konstantno upoznajemo sa aktuelnim poslovnim inicijativama, novim proizvodima, aktuelnim projektima, procesima u kojima očekujemo promenu kao krajnji efekat razvoja. Poznavanje biznisa i uloga zaposlenih nam daje potrebnu širu perspektivu na osnovu koje prepoznajemo uvezanost procesa i internu bazu znanja koja je izvor dragocenih razvojih prilika.

 

U razvoj karijere naših zaposlenih ulažemo kroz sledeće aktivnosti:

EDUKACIJA ZAPOSLENIH  

U prirodi čoveka jeste da raste i razvija se. Kada je taj razvoj uvezan sa potrebama pojedinca i profesionalnim ciljevima, zadovoljniji smo, kompetentniji i motivisaniji da postižemo vrhunske poslovne rezultate. U kompaniji su omogućeni različiti modaliteti razvoja među kojima su interne i eksterne obuke, standardizovan program obuke operatera za uplatna mesta, mentorske obuke. Razvijen sistem internog prenosa znanja je korak više ka razvoju kulture učenja i ka pripremi kolega za rad na drugim tržištima.

OBUKE U DOMENU STRUČNIH USAVRŠAVANJA

Kroz praćenje aktuelnih trendova na tržištu i potreba biznisa, omogućavamo zaposlenima usavršavanja iz stručnog domena posla, što podrazumeva plaćeno prisustvo zaposlenih konferencijama, treninzima, seminarima i raznim edukativnim skupovima.

 INDIVIDUALNI PRISTUP RAZVOJU ZAPOSLENIH   

Podstičemo individualni razvoj kroz ovladavanje specifičnim znanjima i veštinama kojima potpomažemo napredovanje. Razvili smo model kreiranja i primene individualnih razvojnih planova kako bismo podržali strukturisan razvoj pojedinaca uz aktivnu podršku rukovodilaca.

KARIJERNI PUTEVI

Kreiramo puteve razvoja karijere za sve veći broj radnih mesta. Kroz  konkretne smernice i kriterijume se jasno definiše dalji put napretka zaposlenog, kao i sticanje prava na specifične benefite.