Politika informacione bezbednosti

I          Uvod

 1. Informacija postoji u različitim formama. Ona može biti odštampana ili napisana na papiru, sačuvana u elektronskom obliku, prenesena putem pošte ili korišćenjem elektronskih sredstava, prikazana na filmu i izgovorena. Bez obzira na formu u kojoj se pojavljuje ili na sredstvo pomoću kojeg je prenesena ili sačuvana, ona treba uvek da je zaštićena na odgovarajući način.
 2. Informaciona bezbednost se ostvaruje primenom odgovarajućeg skupa administrativnih, tehničkih i fizičkih kontrola, koje obuhvaćaju politike, procese, postupke, organizacione strukture, softverske i hardverske funkcije.
 3. Glavni ciljevi informacione bezbednosti su:
 • Poverljivost (eng. Confidentiality) – Osobina informacije da je dostupna isključivo ovlašćenim korisnicima ili procesima.
 • Integritet (eng. Integrity) – Osobina informacije da mogu da je izmene isključivo ovlašćeni korisnici ili procesi.
 • Dostupnost (eng. Availability) – osobina informacije da je dostupna ovlašćenim korisnicima ili procesima onda kada za to postoji poslovna potreba.
 1. Drugi ciljevi informacione bezbednosti su:
 • Identifikacija (eng. Identification) – Jednoznačna identifikacija korisnika ili procesa sistema ili aplikacije.
 • Provera identiteta (eng. Authentication) – Potvrda da je korisnik sistema ili aplikacije identifikovana osoba ili proces.
 • Primena ovlašćenja (eng. Authorization) – Dodela odgovarajućih ovlašćenja korisniku ili procesu u okviru sistema ili aplikacije nakon što se uspešno završi identifikacija i provera identiteta.
 • Odgovornost za urađeno (eng. Accountability) – Izvršene aktivnosti u okviru sistema ili aplikacije koje su relevantne za sigurnost moraju da budu zabeležene i dokazive.

II         Kontekst organizacije

 1. Mozzart je kompanija za priređivanje igara na sreću koja posluje u regionu Istočne Evrope i na drugim tržištima. Za potrebe poslovanja kreiran je sveobuhvatan informacioni sistem za proizvodnju, održavanje i nadogradnju softvera za priređivanje igara na sreću na uplatnim mestima i on-line.
 2. U registru identifikovanih zainteresovanih strana su definisani zahtevi zainteresovanih strana koji su relevatni za bezbednosti informacija.
 3. Opsegom ISMS-a su obuhvaćene aktivnosti kompanije s ciljem priređivanja igara na sreću, a u skladu sa kreiranom Izjavom o primenjivosti (eng. Statement Of Applicability – SoA).
 4. ISMS sistem (eng. Information Security Management System – ISMS – Sistem upravljanja bezbednošću informacija) je uspostavljen, implementiran, kontinuirano se održava i unapređuje u skladu sa zahtevima ISO27001:2013 standarda.

III        Politika informacione bezbednosti

 1. Rukovodstvo kompanije odobrava Politiku informacione bezbednosti. Politika je objavljena i saopštena svim zaposlenima i trećim stranama.
 2. Specifične uloge i odgovornosti informacione bezbednosti utvrđuju se dokumentima nižeg nivoa, opisima rada i ugovorima zaposlenih.
 3. Mozzart redovno preispituje Politiku informacione bezbednosti i po potrebi je dopunjava kada se uoče nove pretnje ili promene u okruženju, prepoznaju nove najbolje prakse informacione bezbednosti, dese velike promene u infrastrukturi, uslugama, organizacionoj strukturi ili kao rezultat nezavisnih internih ili eksternih nalaza provere ISMS-a.

IV        Podrška rukovodstva

 1. Rukovodstvo kompanije priznaje da program informacione bezbednosti postoji da bi se podržali poslovni zahtevi za uspešno i konkurentno poslovanje kompanije, kao i zbog usaglašavanja sa relevantnim standardima, zakonima i propisima tržišta na kojima kompanija posluje. Takođe, rukovodstvo kompanije potvrđuje činjenicu da je njegova podrška ključna za ostvarivanje kompanijskih ciljeva informacione bezbednosti i efikasno planiranje, implementiranje i održavanje kontrola informacione bezbednosti.
 2. Rukovodstvo kompanije daje punu podršku u razvoju i sprovođenju aktivnosti informacione bezbednosti.

IV.1     Organizacione uloge

 1. Mozzart kontinuirano radi na prepoznavanju rizika informacione bezbednosti na svim tržištima u koordinaciji sa ISMS timovima, na kreiranju mera za tretiranje rizika informacione bezbednosti, kao i na koordinaciji aktivnosti za njihovo uspostavljanje i implementaciju.
 2. ISMS timovi su formirani na svim tržištima s ciljem efikasnog sprovođenja aktivnosti informacione bezbednosti.
 3. Svi zaposleni su odgovorni da se u svom radu pridržavaju pravila koja su propisana Politikom informacione bezbednosti i drugim politikama informacione bezbednosti.

V         Upravljanje rizicima informacione bezbednosti     

 1. Mozzart kontinuirano radi na identifikaciji i evaluaciji rizika informacione bezbednosti, na definisanju mera za tretiranje rizika i na koordinisanju aktivnosti za njihovu implementaciju u skladu sa Politikom upravljanja rizicima.
 2. Aktivnosti informacione bezbednosti, ciljevi, implementacija i unapređenje kontrola informacione bezbednosti se bazira na utvrđenim rizicima informacione bezbednosti i merama za njihovo tretiranje.
 3. Ciljevi informacione bezbednosti se postavljaju i evaluiraju na godišnjem nivou.

VI        Svest o informacionoj bezbednosti 

 1. Mozzart kontinuirano radi na podizanju svesti o informacionoj bezbednosti, organizuje i sprovodi različite oblike osvešćivanja zaposlenih o informacionoj bezbednosti koji uključuju, no nisu ograničeni na, sprovođenje phishing simulacija, organizovanje i/ili sprovođenje on-line ili on-site obuka i obaveštenja prema zaposlenima preko elektronske pošte i drugih kanala komunikacije.
 2. Novi zaposleni prolaze inicijalnu obuku o informacionoj bezbednosti koja podrazumeva formalno upoznavanje sa politikama informacione bezbednosti i očekivanjima kompanije u periodu od mesec dana nakon zaposlenja, a ta se obuka dalje nastavlja u toku radnog odnosa i to najmanje jednom u periodu od godinu dana.

VII       Praćenje i merenje performansi ISMS sistema

 1. Mozzart definiše kriterijume za praćenje i merenje performansi ISMS sistema koje se analiziraju i vrednuju najmanje jednom godišnje pre preispitivanja ISMS sistema od strane rukovodstva kompanije.