Politika zaštite životne sredine

Polazeći od svojih strateških opredeljenja i shvatajući značaj održivog razvoja, čiji je neizostavni deo zaštita životne sredine, Kompanija Mozzart doo (u daljem tekstu: Kompanija) se u realizaciji svojih poslovnih aktivnosti i procesa, pridržava sledećih principa:

 

 • Zaštita životne sredine je jedno od temeljnih opredeljenja Kompanije i integrisana je u sve poslovne procese.
 • Stalno preispitivanje aspekata životne sredine, postavljenih ciljeva, rezultata, kao i primena korektivnih mera radi poboljšanja performansi životne sredine, predstavljaju jednu od osnova za donošenje poslovnih odluka rukovodstva Kompanije.
 • Primena organizacionih, tehničko-tehnoloških i drugih odgovarajućih mera i sredstava u cilju sprečavanja, kontrole, smanjivanja i sanacije svih oblika zagađivanja životne sredine.
 • Podizanje svesti svih zaposlenih u Kompaniji o značaju zdrave životne sredine, kroz informisanje i obuke, kao i njihova potpuna posvećenost u uspostavljanju, primeni i poboljšavanju postupaka kojima se unapređuje kvalitet životne sredine i radi na očuvanju prirodnih vrednosti (vazduh, voda, zemljište, biljni i životinjski svet).
 • Poštovanje zakonskih i drugih zahteva u oblasti zaštite životne sredine, uključujući i zahteve zainteresovanih strana za koje smo se opredelili, kao i zahteve celokupne društvene zajednice, sastavni je deo svih poslovnih aktivnosti.
 • Kontinuirano praćenje eksternih i internih pitanja relevantnih za sistem upravljanja životnom sredinom u cilju efikasnog reagovanja i sprečavanja negativnih uticaja na životnu sredinu i poslovanje Kompanije.
 • Unapređenje komunikacije sa zainteresovanim stranama, kao i pružanje podrške akcijama društveno odgovornog poslovanja (CSR – Corporate Social Responsibility).
 • Racionalna potrošnja resursa i upotreba tehnologija i materijala sa minimalnim štetnim uticajem na životnu sredinu.
 • Smanjiti uticaj na klimatske promene razvojem i promovisanjem održivih rešenja, optimizovanjem korišćenja energije i promovisanjem energetske efikasnosti, smanjenjem upotrebe neobnovljivih izvora eneregije.
 • Održivo upravljanje upotrebljenim resursima: umanjiti generisanje otpada i odlagati otpad primenom bezbednih i odgovornih metoda.
 • Saradnja i učešće u aktivnostima kontrole i smanjenja buke u životnoj sredini.
 • Procena ekoloških politika i praksi najvažnijih dobavljača / eksternih saradnika, kao deo procesa nabavke. Zahtevati da naši eksterni saradnici poštuju i ponašaju se u skladu sa našom politikom zaštite životne sredine.
 • Društveno odgovorno poslovanje Kompanije koje ima priliku da, kroz veliku prisutnost brenda u zemlji i regionu, dodatno podstakne druge i podigne svest o značaju očuvanja životne sredine.
 • Posvećenost stalnom poboljšanju sistema menadžmenta životnom sredinom radi unapređenja performansi životne sredine.