Predavanje Gorana Vučetića iz Mozzarta na PMI komferenciji u Novom Sadu

Predavanje Gorana Vučetića iz Mozzarta na PMI komferenciji u Novom Sadu

 

 

Konfliktne situacije stvaraju probleme ali ako znamo prave alate možemo ih rešiti ili, još bolje, sprečiti da do njih uopšte dođe. Različiti tipovi ličnosti, pozicija, stanovište, interesi, stavovi, socijalne, društvene, etničke i kulturne razlike samo su neki od uzroka nastajanja konflikata. Odgovor na pitanje kako prepoznati konfliktnu situaciju i sprečiti je na vreme dao je Goran Vučetić, direktor Direkcije poslovnih procesa u kompaniji Mozzart, na PMI Project Academic konferenciji na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Na putu rešavanja konflikta, kako je Goran istakao, često se nalaze različite prepreke - strah od interpersonalnog konflikta, nespremnost da priznamo da imamo konflikt sa nekom osobom, uverenje da drugi snose krivicu za konflikt, ubeđenje da se sagovornik neće promeniti, čak i ako mi pokušamo da poboljšamo situaciju a veoma često i ubeđenje da će se konflikt rešiti sam od sebe.

„Upravljanje konfliktima nije sanacija problema, već preventiva. U svakoj komunikaciji moramo da razumemo da nismo svi isti i da pokušamo da se prilagodimo situaciji, jer menjajući sebe menjamo svet” istakao je Goran tokom predavanja i dodao da dobri ljudi u lošim situacijama ulaze u konflikte.

Kroz jasnu matricu karakteristika ponašanja po DISC modelu, Goran je objasnio strahove i motivacije četiri tipa ličnosti - dominance, influence, steadiness i compliance. Dodao je i da su najlepši dijamanti u najvećem mulju ali da bi do njih došli moramo dobro da isprljamo ruke.