Radna nedelja u Mozzartu traje 38 sati

Radna nedelja u Mozzartu traje 38 sati

U radovima stručnjaka koji se bave ovom temom, među društvenim snagama koje imaju potencijal da najviše utiču na promenu standarda dužine radnog vremena - za čije se smanjivanje radnici širom planete bore još od 19. veka - najčešće se navode multinacionalne kompanije i inicijative koje pozivaju na društveno odgovorno poslovanje. Dobra vest za pomeranje standarda u pravcu fleksibilnosti i kada je u pitanju radno vreme, jeste da je ovu ulogu kod nas preuzela kompanija Mozzart, koja i inače važi za pionira privrednih, ali i društvenih inovacija, kom je briga za zajednicu jedan od najviših prioriteta poslovanja. U skladu sa kriterijumima Međunarodne organizacije rada za određivanje dužine radnog vremena, prema kojima su očuvanje zdravlja radnika i pružanje mogućnosti da usklade poslovne obaveze sa privatnim imperativ, regionalni lider u priređivanju igara na sreću uveo je radnu nedelju u trajanju od 38 sati. Skrativši radno vreme petkom za dva sata, Mozzart je zaposlenima omogućio benefit koji sa sobom ne povlači smanjenje plata, već predstavlja dodatno unapređenje izbalansiranog radnog vremena koje zaposlenima omogućava da se posvete porodici i ostalim segmentima privatnog života. Osim toga, zaposlenima iz dežurnih službi, kao i onima koji rade po smenama, data je mogućnost da umesto šestosatnog radnog vremena petkom, kao benefit koriste jedan slobodan dan tokom meseca u kom su petkom radili osam sati, ili da benefit radnog vremena od šest sati koriste nekim drugim danom umesto petka, zbog čega su za njih uvedene nove smene, koje do sad nisu postojale. Imajući u vidu da se, primera radi, u Francuskoj radi 37,3 sata u proseku, skraćivanje radnog vremena na 38 sati nedeljno koje je kompanija Mozzart organizovala za više od 620 zaposlenih pod svojim okriljem, samo je još jedan od pokazatelja Mozzartovog postavljanja modernih trendova u svim segmentima poslovanja.