Радна недеља у Моцарту траје 38 сати

[Translate to Српски:]
[Translate to Српски:]

У радовима стручњака који се баве овом темом, међу друштвеним снагама које имају потенцијал да највише утичу на промену стандарда дужине радног времена - за чије се смањивање радници широм планете боре још од 19. века - најчешће се наводе мултинационалне компаније и иницијативе које позивају на друштвено одговорно пословање. Добра вест за померање стандарда у правцу флексибилности и када је у питању радно време, јесте да је ову улогу код нас преузела компанија Моцарт, која и иначе важи за пионира привредних, али и друштвених иновација, ком је брига за заједницу један од највиших приоритета пословања. У складу са критеријумима Међународне организације рада за одређивање дужине радног времена, према којима су очување здравља радника и пружање могућности да ускладе пословне обавезе са приватним императив, регионални лидер у приређивању игара на срећу увео је радну недељу у трајању од 38 сати. Скративши радно време петком за два сата, Моцарт је запосленима омогућио бенефит који са собом не повлачи смањење плата, већ представља додатно унапређење избалансираног радног времена које запосленима омогућава да се посвете породици и осталим сегментима приватног живота. Осим тога, запосленима из дежурних служби, као и онима који раде по сменама, дата је могућност да уместо шестосатног радног времена петком, као бенефит користе један слободан дан током месеца у ком су петком радили осам сати, или да бенефит радног времена од шест сати користе неким другим даном уместо петка, због чега су за њих уведене нове смене, које до сад нису постојале. Имајући у виду да се, примера ради, у Француској ради 37,3 сата у просеку, скраћивање радног времена на 38 сати недељно које је компанија Моцарт организовала за више од 620 запослених под својим окриљем, само је још један од показатеља Моцартовог постављања модерних трендова у свим сегментима пословања.