Mozzart protiv diskriminacije na tržištu rada

Mozzart protiv diskriminacije na tržištu rada

U našoj kompaniji pripadnice lepšeg pola čine skoro 70 odsto zaposlenih, a među rukovodećim kadrom ih ima čak 58,7 odsto. Trenutno se 200 naših koleginica nalazi na trudničkom ili porodiljskom odsustvu, a po povratku ih čekaju iste radne pozicije i jednake mogućnosti za dalje napredovanje i usavršavanje. O tome svedoče naše zaposlene iz oblasti IT industrije, komunikacija, marketinga, arhitekture, ekonomije i matematike. 

U našoj kompaniji se politika ravnopravnosti polova i nediskriminacije poštuje u potpunosti, pa je Mozzart primer u Jugoistočnoj Evropi u kojoj je kao jedan od gorućih problema označen nejednak odnos muškaraca i žena u poslovnoj, ali i drugim sferama života. Rodna diskriminacija i rodna ravnopravnost su pitanja na kojima društvo, vlast i zajednica moraju neprekidno da rade, posebno kada znamo da neprijatne situacije sa kojima se susreću žene u Srbiji pri zapošljavanju i tokom svoje karijere i dalje nisu iščezle. Trudnice dobijaju otkaze, a porodilje se dočekuju kao tehnološki višak.

Istraživanje o rodnoj ravnopravnosti na radnom mestu koje sprovela agencija Ipsos u Srbiji 2018. godine kao prvi najveći izazov sa kojim se susreću žene na radnom mestu navodi gubitak posla nakon porodiljskog odusustva. Drugi najveći izazov je nerazumevanje poslodavca za bolovanja zbog dece…

Marija Božović, direktorka sektora ljudski resursi u kompaniji Mozzart, u toj firmi je duže od 11 godina i kaže da je u kompaniji u svakom trenutku između 100 i 150 koleginica na trudničkom ili porodiljskom odsustvu.

  • Kako kompanija raste, a danas brojimo blizu 2.500 zaposlenih, tako se ovaj broj i povećava. Ove godine imamo čak 200 koleginica na trudničkom i porodiljskom odsustvu, što je nedvosmisleni pokazatelj sigurnosti koje pruža nasa kompanija svojim zaposlenima. Svaku koleginicu posle porodiljskog odsustva sačekala je ista radna pozicija i jednake mogućnosti za dalje napredovanje i usavršavanje kao i pre odlaska na bolovanje – objasnila je Božovićeva.

Rodna diskiminacija na tržištu rada često počinje jos u toku procesa zapošljavanja, kada se ženama češće nego muškarcima postavljaju pitanja o bračnom statusu i planiranju porodice. Uopšteno gledano, 47% anketiranih žena i 28% anketiranih muškaraca iskusilo je rodnu diskiminaciji na prethodnom ili trenutnom radnom mestu, prema istraživanju koje je sprovela fondacija “Kvinna till Kvinna”, pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Po najnovijem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma o stanju rodne ravnopravnosti, najveća neravnopravnost žena vidljiva je u političkoj sferi, za kojom sledi i neravnopravnost na području ekonomije. Žene se susreću sa manjom mogućnošću za napredovanjem kao i potcenjivanjem usled ukorenjih predrasuda o nižoj vrednosti rada žena. Više od polovine anketiranih imalo je iskustva s diskriminacijom kada je reč o napredovanju na poslu.

  • Zapošljavamo stručnjake iz oblasti IT industrije, komunikacija, marketinga, arhitekte, ekonomiste, matematičare… Trudimo se da svojim primerom aktivno učestvujemo u suzbijanju diskriminacije na tržištu rada i stvaranju uslova za ekonomsku nezavisnost žena, smanjenju platnog jaza, kao i promovisanju jednakosti žena i muškaraca u oblasti donošenja odluka. Celokupnom politikom poslovanja radimo na tome da se nijedna koleginica ne oseća ugroženo, niti da brine za svoju poziciju, ukoliko i kada poželi da se ostvari u ulozi majke – objašnjava Marija Božović.

Ona dodaje da su balansirani timovi ono čemu teže, s obzirom da su u praksi primetili da rodno izbalansirani timovi donose najbolje rezultate i najproduktivnije proizvode. 

  • Ako uzmemo u obzir da mnogi igre na sreću pretežno vezuju za mušku populaciju, verovatno je prilično iznenađenje da na razvoju svake usluge i proizvoda koje Mozzart plasira učestvuje veliki broj žena, često kao rukovodioci projekata ili idejni tvorci. Ponosni smo na mehanizme i poslovne politike koje smo uveli jer omogućuju potpuno poštovanje jednakosti polova, jednake šanse za napredovanje i usavršavanje i kolegama i koleginicama – zaključila je Marija Božović.

Podrška kompanije u svakom smislu

  • Mozzart mi je omogućio da se razvijam u poslovnom smislu i to bez ikakvih “posledica” što sam u trenutku kada sam počinjala da radim ipak izabrala da, pre svega, budem mama – rekla je Milena Poletto, zaposlena na poziciji projekt asistenta direktora IT direkcije u kompaniji Mozzart.
  • Počela sam da radim u junu 2016. godne, a nedugo nakon toga saznala sam da ću postati majka. Otišla sam na trudničko bolovanje posle samo 2 meseca rada i kompanija nije imala nikakvu obavezu da me nakon porodiljskog vrati na posao, jer sam u trenutku odlaska na bolovanje bila na ugovoru o radu na određeno vreme. Nakon 20 meseci odsustva, vratila sam se na posao na svoju staru poziciju, sa istim uslovima, uz punu podršku svih kolega koji imaju izuzetno mnogo razumevanja za to da me kod kuće čeka malo dete – otkriva Milena.