Partnerstva sa eksternim organizacijama

Aktivno podržavamo učešće kompanije na edukativnim i stručnim skupovima, uspostavljamo saradnju sa studentskim organizacijama i institucijama gde predstavljamo Mozzart kompaniju potencijalnim kandidatima i mladim talentima na tržištu.

Neke od stručnih konferencija i događaja koje smo do sada podržali kroz različite oblike partnerstava:

  • Case Study Show
  • IT connect
  • 15-ogodišnje partnerstvo na CSS projektu
  • Wonderland AI konferencija.

Podržavamo i rad studentskih organizacija ESTIEM i BEST kroz projektnu ili godišnju partnersku saradnju.