Партнерства са екстерним организацијама

Активно подржавамо учешће компаније на едукативним и стручним скуповима, успостављамо сарадњу са студентским организацијама и институцијама где представљамо Моцарт компанију потенцијалним кандидатима и младим талентима на тржишту. 

Неке од стручних конференција и догађаја које смо до сада подржали кроз различите облике партнерстава:

  • Case Study Show
  • IT connect
  • 15-огодишње партнерство на CSS пројекту 
  • Wonderland AI конференција 

Подржавамо и рад студентских организација ESTIEM и BEST кроз пројектну или годишњу партнерску сарадњу.