VIŠE OD STO PRIJAVA NA KONKURSU ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

VIŠE OD STO PRIJAVA NA KONKURSU ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Više od sto žena prijavilo se na konkurs “Budi pobednica, budi preduzetnica”!

Кompanija Mocart u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Кoordinacionim telom za rodnu ravnopravnost objavila je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstva u ukupnom iznosu od 50.000 evra, odnosno po 10.000 evra za pet nezaposlenih žena sa najboljim biznis idejama, a odziv je bio sjajan.

Podrška obuhvata  bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja, na osnovu dostavljenog Zahteva za dodelu sredstava za samozapošljavanje u kojem je opisan predlog projekta za pokretanje i vođenje posla.

O pravilno podnesenim zahtevima i poslovnim idejama će odlučivati petočlana Кomisija koju će činiti predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanja, socijalna i boračka pitanja, Кoordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i kompanije Mocart.

Zahtevi kojima budu dodeljena bespovratna sredstva biće javno objavljeni na veb sajtovima kompanije Mocart, Ministarstva za rad i Кoordinacionog tela, u narednih mesec dana.

Cilj ove akcije je ekonomsko osnaživanje žena, promocija rodne ravnopravnosti, razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva kod nezaposlenih žena, posebno u nerazvijenim sredinama, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju žena preduzetnica. 

“Pokrenuli smo ovaj projekat sa ciljem da pomognemo ženama da budu ekonomski nezavisne, a veliki broj pristiglih prijava je dokaz da u Srbiji ima mnogo potencijala za razvoj ženskog preduzetništva. Ideja ima mnogo, potrebno je samo ohrabriti žene da pokrenu biznise. Znamo da nije lako odlučiti se na taj korak, pogotovo tokom ove neizvesne situacije sa korona virusom, ali upravo kroz ovakve akcije možemo da pružimo podršku. Ne samo u finansijskom smislu, kompanija Mocart će pobednicama pomoći  u marketinškoj, odnosno medijskoj promociji svojih biznisa”, naglasio je Borjan Popović, direktor Sektora korporativnih komunikacija u Mocartu.