Naša kompanija dobitnik prestižnog sertifikata Poslodavac Partner

Naša kompanija dobitnik prestižnog sertifikata Poslodavac Partner

Kompanija Mozzart po prvi put je dobitnik sertifikata Poslodavac Partner. Tokom 15 godina postojanja Sertifikata, postupak sertifikacije prošlo je više od 100 kompanija na 10 europskih tržišta. Kako bi stekle status Poslodavca Partnera, kompanije prolaze kroz nezavisno ocenjivanje razvijenosti praksa upravljanja zaposlenima u pet glavnih područja – Strategija, Regrutacija i selekcija, Upravljanje učinkom, Usavršavanje i razvoj kao i Odnos prema zaposlenima, pri čemu samo organizacije koje ostvare barem 75% od ukupno mogućih bodova, ali i najmanje 70% bodova u svakom od ocenjenih područja postaju nosioci sertifikata Poslodavac Partner.

Mozzart se u postupku sertifikacije istakao mnogobrojnim prilikama za usavršavanje koje nudi svojim zaposlenima, kao i brigom za njihovo zdravlje i aktivnostima društveno odgovornog poslovanja. Zaposleni u Mozzartu imaju priliku da se usavršavaju putem različitih stručnih seminara, internih i eksternih edukacija, a u sklopu Sektora ljudskih resursa postoji i Centar za obuku s pet zaposlenih internih trenera za stručna znanja i soft veštine. Zaposleni imaju mogućnost da koriste teretanu u okviru poslovne zgrade, ali i dve eksterne teretane. Kompanija je angažovana i oko društveno odgovornih aktivnosti, pa su u 2019. godini zaposleni učestvovali u ozelenjavanju glavnog grada, igrali košarku na UNICEF Fair Play turniru s ciljem izgradnje inkluzivnih igrališta i trčali Mozzart Happy Run za udruženje „Srce“.

Tokom procesa sertifikacije, kompanija Mozzart posebne pohvale dobila je i za transparentno i kvalitetno vođene procesa regrutacije i selekcije. Takođe, sarađuje s različitim institucijama I učestvuje na manifestacijama kako bi svoje benefite i organizacionu kulturu približila kvalitetnim kandidatima na tržištu. Tako su u 2019. godini kao Platinum partner podržali evropsku konferenciju veštačke inteligencije Wonderland AI Summit, a uspostavili su i saradnju s fakultetima i studentskim organizacijama kroz sponzorstvo na projektu „Case study Show“ i različite studentske prakse u dogovoru s Računarskim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu i Filozofskim fakultetom u Beogradu.

"HR sektor u tvrtki Mozzart je strateški partner biznisu. U realizaciji naše vizije i kompanijskih ciljeva, zaposleni igraju ključnu ulogu i upravo nam oni omogućavaju lidersku poziciju. Usmereni smo na zadržavanje najboljih zaposlenih i privlačenje novih talenata u čemu nam dodatnu vrednost svakako daje sertifikat Poslodavac Partner. Okolnosti na tržištu se sve ubrzanije menjaju, ovo je bila odlična prilika da preispitamo našu praksu. Nastavićemo s prilagođavanjem i daljim razvojem HR procesa, kako bismo našim zaposlenima pružili ono što im je potrebno i motivisali ih da daju najbolje od sebe.“, istakla je Marija Božović, direktor Sektora ljudskih resursa.

"Sertifikat Poslodavac Partner je samo još jedna u nizu potvrda da je Mozzart na dobrom putu jačanja reputacije poželjnog poslodavca. Svesni izazova koji na tržištu rada u današnje vreme stoje pred onima koji žele privući i zadržati kvalitetan kadar, kontinuirano se trudimo da svojim zaposlenima omogućimo najbolje uslove rada. Osim mogućnosti napredovanja i brojnih beneficija, zaposlenje u našoj kompaniji podrazumeva i rad na izazovnim projektima koji na planu njihovog profesionalnog usavršavanja predstavljaju dodatnu vrednost, a za mlade talente i naše buduće kolege ovaj certifikat će biti dragocena smernica o tome kakvo radno okruženje nudimo“, istakla je Nataša Šaponjić Jakšić, menadžer organizacionog razvoja.

„Dobijanje sertifikata govori da je naš proces regrutacije i selekcije uređen, jasan i transparentan. Svi imaju jednake mogućnosti zapošljavanja, vrednujemo stručnosti i iskustvo, a ulaskom u proces selekcije svi kandidati dobijaju povratne informacije. Posebnu pažnju posvećujemo zaštiti podataka dobijenih u procesu regrutacije i selekcije, kojim upravljamo s visokim stepenom odgovornosti i profesionalnosti.“, istakla je Milica Plavšić, menadžer za regrutaciju i selekciju.