Kompanija Mozzart dobila priznanje Izvrsnost u izazovima

 Kompanija Mozzart dobila priznanje Izvrsnost u izazovima

Od samog početka epidemije korona virusa, čak i pre proglašenja vanrednog stanja u zemlji, naša kompanija počela je da upravlja krizom. Nakon donošenja detaljnog akcionog plana, kontinuirano smo brinuli o blagostanju i zdravlju svojih kolega, osnaživali zaposlene i rukovodioce u novim modalitetima i pristupima radu, a sve to kroz integrisanu saradnju svih HR službi: Upravljanje učinkom – Odnosi sa zaposlenima – Organizacioni razvoj – Selekcija i regrutacija – Obuka i razvoj.

Naše zalaganje da razvijemo kvalitetnu praksu od koje će imati benefite ne samo naši zaposleni, već i cela HR zajednica, prepoznala je SELECTIO grupa koja nam je dodelila priznanje Izvrsnost u izazovima.

U sklopu Sertifikata Poslodavac Partner ovo priznanje stiglo nam je kao rezultat evaluacije naše HR prakseupodručjima:

  • Agilni HR
  • Strateško planiranje i organizacija rada
  • Krizna komunikacija
  • Fizičko zdravlje i sigurnost zaposlenih
  • Osnaživanje i dobrobit zaposlenih
  • Leadership u vreme krize
  • Tehnološka i digitalna spremnost

Ovaj sertifikat nam je potvrdio da smo u tome uspeli kao tim, čemu ćemo i ubuduće nastaviti da težimo, jer je realizacija kompanijskih ciljeva moguća samo u uslovima balansa privatnog i poslovnog života, u kojima se svim timovima i pojedincima pruža kontinuirana podrška.