Rame uz rame sa preduzetnicama koje su mame

Rame uz rame sa preduzetnicama koje su mame

Žene koje su se odlučile da razviju svoj biznis kao preduzetnice nisu u mogućnosti da ostvare ista prava prilikom osnivanja porodice i rođenja deteta kao žene u radnom odnosu. AFA i Digitalna zajednica pozivaju korporacije da stanu rame uz rame sa preduzetnicama koje su mame. 

Važno je da stanemo i zatražimo jednake uslove za osnivanje porodice za žene koje su odlučile da obavljaju samostalnu delatnost i tako podržimo i preduzetništvo i roditeljstvo.

Naši zahtevi su:

  • Pravo na pun iznos naknade zarade za preduzetnice koje odluče da za vreme trudničkog odsustva ne odjave obavljanje delatnosti.

Zakon o zdravstvenom osiguranju obavezuje preduzetnice da tokom trudničkog odsustva zatvore preduzetničku agenciju ukoliko žele pravo na punu naknadu. U slučaju da ne zatvore agenciju njihova naknada će biti umanjena za 50%. Na taj način je ugrožen opstanak poslovanja preduzetnica.

  • Pravičan obračun naknade zarade za preduzetnice kako bi u toku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta imale uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje diskriminiše preduzetnice u odnosu na zaposlene mame, tako što one u toku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta nemaju pristup penzijskom i invalidskom osiguranju. Na taj način, preduzetnice samo zato što su odlučile da budu majke gube minimum godinu dana staža.

  • Pravo mama preduzetnica na odsustvo sa rada radi nege deteta u trajanju od dve godine za rođenje trećeg i svakog narednog deteta.

Zakonom o finansijskoj podršci porodica sa decom zaposlenim mamama je omogućeno da odsustvuju sa posla u trajanju od dve godine nakon rađanja trećeg i svakog narednog deteta. Mame preduzetnice su ostale uskraćene za ovo pravo, i u slučaju da rode treće i svako naredno dete po zakonu mogu odsustvovati sa posla samo godinu dana.

  • Pravo da mame preduzetnice mogu da prenesu odsustvo sa rada radi nege deteta na partnera.

Zakonom o radu partnerima zaposlenih majki se garantuje pravo prenosa odsustva radi nege deteta. Iako je po prirodi stvari mamama preduzetnicama ovo pravo potrebnije, one su ostale uskraćene za njega. Na taj način su mame preduzetnice onemogućene da sa partnerima organizuju brigu o detetu.

  • Zagarantovanu minimalnu zaradu tokom porodiljskog odsustva za mame preduzetnice.Zakonom o finansijskoj podršci porodica sa decom zaposlene mame imaju pravo na zagarantovanu naknadu u visini minimalne plate u toku porodiljskog odsustva, dok su preduzetnice izostavljene iz ove odredbe. Neretko se dešava da naknada za porodiljsko odsustvo mama preduzetnica bude ispod 10.000 RSD.

Navedeni problemi pogađaju veliki broj porodica u Srbiji. Javno dostupni podaci ukazuju da od ukupnog broja preduzetničkih agencija čiji su vlasnici žene njih 36.879 su žene koje imaju od 20 do 40 godina, i koje su potencijalni korisnici prava za koje se zalažemo.

Borbu za nabrojana prava preduzetnice vode od 2018. godine, i pored stalnih obećanja, njihov položaj se još uvek nije promenio. Umesto diskriminacije, vreme je da pokažemo da cenimo njihovu hrabrost da se upuste u preduzetničke vode i odluče da žive od svoje ideje.

Do sada je svoju podršku iskazalo preko 50.000 građana, i preko 100 pravnih lica. Priključite se potpisnicima i potpišite peticiju, podelite dalje, i pozovite druge da podrže.

U nastavku je prikazano pismo podrške kompanija Mozzart dok se na ovom linku nalazi predlog pisma podrške koje možete preuzeti, potpisati i objaviti na vašem sajtu.