Menjajući sebe menjamo svet

Menjajući sebe menjamo svet

Različiti tipovi ličnosti, pozicija, stanovište, interesi, stavovi, socijalne, društvene, etničke i kulturne razlike samo su neki od uzroka nastajanja konflikata. Odgovor na pitanje kako prepoznati konfliktnu situaciju i sprečiti je na vreme članovima Srpske asocijacije menadžera dao je Goran Vučetić, direktor Direkcije poslovnih procesa u kompaniji Mozzart, na radnom doručku ove organizacije.

Na putu rešavanja konflikta kako je Goran istakao često se nalaze različite prepreke - strah od interpersonalnog konflikta, nespremnost da priznamo da imamo konflikt sa nekom osobom, uverenje da drugi snose krivicu za konflikt, ubeđenje da se sagovornik neće promeniti, čak i ako mi pokušamo da poboljšamo situaciju a veoma često i ubeđenje da će se konflikt rešiti sam od sebe.

„Upravljanje konfliktima nije sanacija problema, već preventiva. U svakoj komunikaciji moramo da razumemo da nismo svi isti i da pokušamo da se prilagodimo situaciji, jer menjajući sebe menjamo svet” istakao je Goran tokom predavanja.

Kroz jasnu matricu karakteristika ponašanja po DISC modelu, Goran je objasnio strahove i motivacije četiri tipa ličnosti - dominance, influence, steadiness i compliance. Predavanje za koje se tražilo mesto više privuklo je veliko interesovanje članova SAM a među prisutnima bili su brojni predstavnici top menadžmenta brojnih renomiranih kompanija.

Sa doručka su otišli zadovoljni jer su dobili odgovor na pitanje kako prepoznati koji tip ličnosti je naš sagovornik i naći adekvatan pristup koji ne uzrokuje konflikt već u samom početku kanališe komunikaciju u željenom smeru. Ali i kako prepoznati sopstveno stanje svesti u trenucima kada se konflikt pojavljuje i kako prevazići inerciju automatske negativne reakcije sa naše strane a da pri tom ne samo da sačuvamo dostojanstvo, nego i uvećamo lični kredibilitet. Kao zaključak Goran je okupljnima objasnio kako postati deo rešenja a ne deo problema u situacijama koje imaju “eksplozivni” potencijal.

 

Vesti