Како смо положили тест самосталности?

[Translate to Српски:]
[Translate to Српски:]

У тренутку када је објављен измењен текст члана 85. Закона о порезу на доходак грађања који садржи и такозвани Тест самосталности чија је сврха да утврди да ли предузетник остварује приход од самосталне делатности или је у ствари запослен - чиме је држава ставила целу ИТ заједницу на велики тест - Моцарт је имао 90 запослених у ИТ-у, од чега је њих 50 одсто било запослено на неодређено, док је друга половина користила погодности паушала. Традиционално стављајући у фокус тимски рад испред пораста трошкова пословања и водећи рачуна да изнађемо правично решење (посебно имајући у виду неравноправан положај људи који су од почетка били запослени на неодређено, а на конто којих послодавац нема право на пореске олакшице у наредне три године, захваљујући чему су они постали мање конкурентни на тржишту рада), у року од месец дана урадили смо три интерна предлога за решење статуса не само оних запослених преко агеније, већ свих у оквиру ИТ-а. Након детаљног проласка кроз све тачке Теста самосталноти и разговора са свим запосленим у ИТ-у, увидели смо да и сами програмери који су радили у фирмама као што је Моцарт, упркос томе што су за све то време користили погодности паушала, нагињу ка опцији сталног запослења. Из њиховог угла то је била најсигурнија опција и све друго у вези Теста самосталности им се чинило ризично. Тада смо себи поставили кључно питање, а то је шта ми као компанија желимо да постигнемо у наредне три године и какви су нам људи потребни за реализацију онога што желимо? Вођени жељом за успехом компаније на свим тржиштима на којима послујемо и задовољством запослених, изабрали смо опцију која предвиђа пребацивање постојећих паушалаца у стални радни однос, као и да њихове бруто плате постану нето умањене за просечне трошкове одржавања паушала. Када је реч о запосленима који никада нису ни прелазили на рад преко агенције, за њих смо креирали модел степенастог повећања зарада у наредне две године, што, наравно, не утиче на могућност њиховог напредовања на бази учинка и исказаних склоности, коју традиционално негујемо не само у дирекцији ИТ, већ и целој компанији. Обе мере које смо увели ступиле су на снагу првог јануара, када и измењени Закон.