Зашто је Моцарт идеална компанија за ИТ-евце?

[Translate to Српски:]
[Translate to Српски:]

Људи често поједностављено гледају на игре на срећу, сводећи ту индустрију на ниво пословнице где се врши уплата и исплата тикета. Ипак, саме игре на срећу су по својој структури најсличније берзи, где се на бази сложених математичких модела и статистичке анализе покушавају одредити вероватноће унапред непознатих исхода спортских, али и других популарних догађаја. Управо из тог разлога, за разлику од других (ИТ) компанија у којима се посао програмера завршава када пусте у рад сервис који су направили, у Моцарту главни део посла долази тек у постпродукцији: сваки пут кад постојећи модели понашања у самој технологији  нису прилагођени ономе што нама треба - што је чест случај имајући у виду специфичност наше индустрије у којој немамо од кога да „препишемо“ рецепт за решење неког комплексног проблема - наши програмери добију прилику у виду изазова да буду креативни и осмисле оригинално решење. Из сваке такве ситуације излазе богатији за нова знања, у тој мери да већина програмера, како сами кажу, ни за целу своју каријеру не стекну толико искуства колико могу у Моцарту. Зато наши програмери као највећу предност рада у нашој компанији издвајају могућност проласка кроз комплетан стек технологија, односно оспособљавања за рад са већином уређаја које виде на радном месту: биоаксептори, коин аксептори, штампачи, веб странице, клијенти, синхрона и асинхрона комуникација, релационе и нерелационе базе података, комуникација са другим фирмама, пројектовање хардвера за заједничке послове... Уз то, наш приступ технологији је константно инвестирање у најбољу опрему, што нас је дефинисало као најбоље опремљеног приређивача на срећу у региону.